Mijn favorieten

Veel gestelde vragen

Wij krijgen vaak dezelfde vragen gesteld, hier kunt u lezen wat daarop het antwoord is

Wat is bedenktijd:
Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Hoe komt de koop tot stand?
Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte.

Ontbindende voorwaarden zijn dan een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten worden meestal nog enkele aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de boeteclausule indien één van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt.

Wanneer er door een consument een woning wordt gekocht bepaalt de Wet Koop Onroerende Zaken dat een koop pas is gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang geen koopakte is opgemaakt en deze door beide partijen is ondertekend, is er geen rechtsgeldige koop.

Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van een woning. Ziet de koper tijdens de bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

Wat houdt 'Kosten Koper' in?
Kosten Koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. De kosten koper is ongeveer 4 a 5% van de koopprijs. Onder de kosten voor de koper vallen de volgende kosten:

- Overdrachtsbelasting
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering
- Afsluitprovisie bank
- Taxatie kosten

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een aankoopmakelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

Mag de makelaar met meer dan één gegadigde tegelijk onderhandelen?
De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken.

Wanneer ben ik in onderhandeling?
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Wat is een No-Risk clausule
Als u een huis koopt voordat u uw eigen huis heeft verkocht, bezit u enige tijd twee huizen. Als deze periode te lang duurt, kan dat financieel nare gevolgen hebben.

In dat geval is het wellicht verstandig in overleg met de verkopende partij de NVM No-Risk clausule in uw koopcontract op te nemen. Daarmee kunt u uw aankoop ontbinden, mocht de verkoop van uw huidige huis onverhoopt lang duren.

Uw NVM-makelaar kan u precies uitleggen wat de NVM No-Risk clausule inhoudt en wanneer u deze kunt toepassen. Hij is u graag van dienst.

Momenteel staan er veel woningen te koop. Is tijdelijke verhuur een oplossing tegen hoge lasten?
Veel mensen hebben een nieuwe woning gekocht, terwijl de oude woning nog niet is verkocht. Als dit langer duurt dan verwacht, gaan eigenaren vaak op zoek naar mogelijkheden om de dubbele lasten te drukken. Als mogelijke optie om de kosten te drukken komt al snel tijdelijke verhuur ter sprake.

Risico's
Het tijdelijk verhuren van een te koop staande woning brengt risico’s met zich mee:
= een verhuurde woning is mogelijk lastiger te verkopen.
= betaalt de huurder op tijd en hoe de huurder om gaat met uw woning.
= is er toestemming van de bank?
= wat zijn de fiscale gevolgen.
= wil de huurder de woning verlaten, zodra de woning is verkocht?
= is er kans op een wietplantage in de woning. Goede screening door een NVM-makelaar is daarbij onontbeerlijk.