Vereniging Eigen Huis gaf vorige week aan het dubieus te vinden dat hypotheekklanten bij NN, Delta Lloyd, Argenta, Van Lanschot en Merius hun gehele renteperiode vast zitten aan een renteopslag, ook al is daar door een waardestijging van het huis al lang geen grond meer voor.  
 

Het laten schrappen van de rentestraf, kan bij alle andere geldverstrekkers wel volgens de VEH. Hoewel Delta Lloyd wordt genoemd, heeft de geldverstrekker ook een product waar de huizenbezitter niet gedurende de gehele renteperiode vastzit aan een renteopslag. Dat is de Delta Lloyd Plus hypotheek. Tevens heeft Van Lanschot laten weten de voorwaarden per 1 januari 2018 voor alle klanten zijn verbeterd. Ook kan de renteopslag tijden de rentevaste periode vervallen. Argenta heeft laten weten binnenkort ook haar voorwaarden aan te passen.
 

Rentestraf
 

Argenta en Merius houden volgens VEH op dit moment gedurende de gehele looptijd van de hypotheek geen rekening met stijging van de woningwaarde. Dat kan vele duizenden euro’s aan onnodig betaalde rente schelen. De risico-opslag ontaardt zo in een 'rentestraf', stelt VEH.
 

Taxatierapport
 

Als bewijs om een rente opslag te schrappen, volstaat bij de meeste geldverstrekkers de WOZ-waardebepaling die huiseigenaren van hun gemeente ontvangen. VEH: “Alleen ASR, Bijbouwe, BNP Paribas, Lloyds Bank, Merius, Munt Hypotheken, NIBC, Triodos, en Venn Hypotheken verlangen daarvoor een taxatierapport. De kosten hiervan werpen voor de huiseigenaar een drempel op om de opslag aan te laten passen. We roepen ook deze geldverstrekkers op om de WOZ-waardebepaling te accepteren.”
 

Tekort schieten
 

Onderzoek over 30 geldverstrekkers wijst uit dat de 5 genoemde geldverstrekkers ook in hun voorwaarden ernstig tekort schieten. De informatie over rente opslagen vindt VEH diffuus en volstrekt onvoldoende. “Hierdoor weten veel klanten niet dat zij over de gehele renteperiode een hogere rente betalen. Ook al wordt hun huis in de loop der jaren flink meer waard. Als zij hierover wel goed waren geïnformeerd, dan hadden zij waarschijnlijk voor een andere hypotheek gekozen.”
 

VEH wil dat dit probleem wordt opgelost en dringt in een brief aan de geldverstrekkers om de voorwaarden op dit punt aan te passen aan wat inmiddels gebruikelijk is in de markt, laat InFinance weten. En dat is volgens VEH dat risico-opslagen ook weer kunnen vervallen.
 

Voor meer informatie over renteopslag en het laten vervallen van deze opslag, kunt u hier terecht.